Een Volvo 637 KVA en  een geluidgedempte Iveco 30 KVA.

Een

Volvo 637 KVA in

geluidgedempte omkasting en een Iveco 115 KVA in scheepsuitvoering.

Dit is een klein overzicht van onze verkoopactiviteiten.